VoleybolunAdresi.com

Bursa’da Voleybol Aday Hakem Kursu açılacak

Bursa’da Voleybol Aday Hakem Kursu açılacak

Bursa’da Kasım ayı içinde voleybol aday hakem kursu açılması planlanmaktadır. Müracaatların elli kişiye ulaşması durumundKasım ayı sonuna doğru kurs planlaması yapılacaktır.

İletişim: Bursa İl Hakem Kurulu Genel Sekreteri:  Ali İhsan GÖZÜ (0.505. 707 20 83)
Kursa katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlar uygunsa ;

Dilekçe ve  Türkiye Voleybol Federasyonu’ nun Türkiye Ekonomi Bankası nezdindeki Kızılay Şubesi (Şube kodu 138) 32193 no.lu (İban;TR 98 000 32 000 138 000000 32193)  hesabına 250 TL ( iki yüz elli TL) yatırılarak (açıklamalar bölümüne İli ve Aday Hakem Kursu Katılım Bedeli  yazdırılmalıdır) banka dekontunun orijinal nüshaları ile İstanbul Voleybol İl Temsilciliğine başvurmaları gerekmektedir.

Aranan şartlar;
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
3. 19 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak, (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak),
4.Adli sicil kaydı bulunmamak,
5.Disiplin Kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan ve kursa düzenli devam edenler, kurs sonunda yazılı sınavına tabi tutulurlar. MHGK tarafından hazırlanan sınav soruları, sınav sırasında ve yerinde bütün sınava katılanların huzurunda açılarak, Kurs Direktörü denetiminde adaylara dağıtılır ve sınav bitiminde toplanan sınav kâğıtları görevli Kurs Direktörü tarafından MHGK ya değerlendirilmek üzere gönderilir. Kurs sonunda yazılı sınavdan en az 70 puan alarak başarılı olanlar Aday hakem olurlar ve bu Talimat uyarınca müsabakalarda görevlendirilirler.

Kursa İlk Müracaatta

-Dilekçe
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Dekont (Ücretin yatırldığına dair)
-Öğrenim Durumunu Gösteren Belge (Onaylı Veya E-Devletten Alındıysa Barkotlu)
( Savaş Eskigülek )

 

You must be logged in to post a comment Login